Miscellaneous

Miscellaneous

Vissza

Game rules

Előzetes megjegyzések

Tribal Wars 2 (a Játék) egy online, több platformon játszható, az  InnoGames GmbH (InnoGames) által gyártott játék. A Játékot a felhasználó (Te ) online böngészőn keresztül vagy applikáción, mobiltelefonra való letöltés által használhatja.

§1. Játékszabályok és betartatásuk
 1. Az  InnoGames minden játékos számára biztosítani kívánja a fair játékélményt  ezért is a játék feltétele a játék szabályainak való megfelelés (a Játékszabály).
 2.  A Játékszabályt az InnoGames diszkrecionális jogkörében határozta meg .
 3. Az InnoGames support és moderálom csapata  (a Csapat) jogosult minden játékos játékszabályoknak való megfelelését ellenőrizni és azokat kikényszeríteni (beleértve a a játékosok figyelmeztetését, büntetését, úgymint ideiglenes vagy állandó kizárás, nem megfelelő elnevezések, tartalmak megváltoztatása, mindezt diszkrecionális jogkörében. (Büntetés).
 4. A fizető játékosokra ugyanazok az irányelvek vonatkoznak, mint bármely más játékosra.  
 5. A játékosoknak lehetőségükben áll a Csapattal való kapcsolatba lépés, a Support Tool-on keresztül vagy az alábbi link segítségével. Itt a segítségnyújtás angol nyelven történik. 

§2. Azonosító és használata 
 1. Az InnoGames (Tribal Wars 2) játékosaként Azonosító regisztrálható
 2. Az azonosító jóvoltából a játékon belül világokon lehetséges a regisztráció  (Játékvilág(ok), melyek az általános felhasználási feltételeknek megfelelnek (ÁSZF).
 3. Mindegyik azonosító az InnoGames kizárólagos tulajdona. Az InnoGames a játék lehetőségének visszavonását fenntartja abban az esetben, ha a játékszabályoknak vagy a felhasználási feltételeknek a felhasználó nem felel meg. 
 4. Minden játékos egy világon egy azonosítóval rendelkezhet, amennyiben a Csapat feloldást nem ad e szabály alól.
 5. Szigorúan tilos más azonosító használata egy másik azonosító előremenetelének a segítése érdekében (pushing).
 6. Helyettesítés:
  1. Csak abban az esetben megengedett más azonosítójába való belépés, amennyiben a helyettesítési rendszert használod, így korlátozott hozzáféréssel rendelkezel más világazonosítója felett. A technikai részletekért látogass el a Wiki oldalunkra.
  2. A Co-Op lehetőség megadójaként minden cselekedetért és mulasztásért te felelsz, melyet a helyettesítőd végez.
  3. Ha Te vagy a helyettesítőd 30 egymást követő napon keresztül nem lép be az azonosítóba, az azonosító lezárásra kerül.
  4. Amennyiben helyettesítőként felelsz egy azonosítóért, melynek a tulajdonosa 30 napon túl nem lépett be azonosítójába, köteles vagy azt jelezni a Support csapat felé.
  5. Mennyiben mindezt elmulasztod, büntetést kaphatsz.
 7. Jelszó megosztása minden körülmények között szigorúan tilos..
 8. Amennyiben más játékos jelszavának a tudomására jutottál, azt haladéktalanul köteles vagy jelezni a Support csapat felé.
 9. Kettő vagy több játékos használhatja ugyanazt az eszközt, amennyiben a használatot előre jelezték a Support csapat irányába. 
 10. Azonosító átruházása
  1. A játékosok egymásnak az azonosítójukat átadhatják, feltéve hogy (i) korábban jelezték ezt a Support rendszeren keresztül, amely pozitív elbírálásban részesült (ii) az azonosító új tulajdonosa aktív játékos  (iii) az átadó nem rendelkezik a továbbiakban semmilyen hozzáféréssel az azonosítóhoz.
  2. Az új tulajdonos elfogadja a játékszabályokat és az ÁSZF-et.

§3. Játékon belüli magatartás és kommunikáció
 1. A játék nyelve a magyar, a kommunikációnak a játékostársakkal ezen a nyelven kell folynia .
 2. Egymás között ettől eltérő nyelveken is folyhat a kommunikáció, amennyiben mindkét fél beleegyezik; ilyen esetekben a Support csapat döntési hatásköre nem áll fent. 
 3. Egy másik nyelv használata előtt mindig kérd ki a címzett beleegyezését.
 4. Játékostársaiddal mindig barátságosan és tisztelettudóan kommunikálj.
 5. Minden nem megfelelő tartalmú kommunikáció, legyen az káromkodás, pornográfia,szélsőséges politikai nézetek kinyilvánítása, idegengyűlölet, jogellenes cselekedetek és agyagok megjelenítése tiltott a játék minden területén.
Megengedett:
 • más játékost újoncnak, kezdőnek hívni
 • zsarolni más játékost nyersanyagért (kivéve a prémiumokat).
Nem megengedett:
 • Mentálisan vagy fizikálisan bántalmazni, arra felhívni.
 • Sértő módon megnyilvánulni.
 • terrorista cselekményeket, tragédiákat, közszereplőket dicsőíteni.
 • más játékost inzultálni a játékon keresztül.
 • spam üzeneteket küldeni.
 • hirdetés vagy referencia linkeket küldeni.
 • diszkriminációt elkövetni - többek között - faji hovatartozás, bőrszín, vallás, hit, nem, kor, bármilyen más releváns kategória alapján.
 • a Support tagjának kiadni magad, függetlenül attól, hogy valóban az vagy-e.
 • a Supporttal való levelezést közzétenni.
 • más játékost szabályszegésre felhívni, rávenni.
 • zaklatni más játékost.
 • egy szabályszegést többször jelenteni.
 • korábban történt cselekményeket jelenteni.
 • tiltott tartalmat elrejteni.

§4. Vásárlás ás ajánlatok
 1. Kereskedelmi tevékenységet folytatni tilos.
 2. Azonosító vagy annak részeinek a cseréje, átadása, felajánlása,tilos, hacsak korábban a Support csapat nem engedélyezte.
 3. Koronákkal kapcsolatos mindenfajta tranzakció játékosok között tiltott.
 4. Támadásért és támogatásért játék-nyersanyagokat kérni és elfogadni szabad.
 5. Az engedélyezett interakciók egy világra szorítkoznak.
§5. Hibák, Botok, Scriptek, Automatizáló rendszerek
 1. A Játék csak a megfelelő böngészőkön keresztül ( Chrome, Firefox, Edge stb.) vagy az InnoGames által elfogadott Android ésiOS által biztosított applikációkon keresztül használható.
 2. Bármilyen automatizáló program, script, bot használata, a hibák kihasználása tilos, a szabályszegésért végleges kizárás jár.
 3. Bármilyen olyan tevékenység, mely játékos játékát másolja,egy vagy több tevékenységet hoz létre, botnak vagy scriptnek minősül

§6. Fair play
 1. A Játék egy versenyjáték, a viták eldöntésére a Support csapat diszkrecionális jogkörben jogosult. 
 2. Beleegyezel abba, hogy a döntés kötő erejű.
 3. A vitás kérdéseket a Support Tool-on keresztül döntik el.
 4. Elismered, hogy mindenfajta kommunikáció közted és a support csapat tagjai között bizalmas és semmilyen formában nem teheted azt közzé.

§7. Egyéb
 1. Az InnoGames fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására, melyről előre tájékoztatást közöl. 
 2. Az InnoGames rendelkezik a játék elemeinek a megváltoztatásának a jogával, amennyiben a játék azt megköveteli vagy kereskedelmi célok elérése érdekében. 
 3. Az InnoGames, különösképpen fenntartja a jogot a világok bezárására, melyről előre tájékoztatást nyújt, biztosítva a Koronák felhasználásának a lehetőségét, melyek továbbra is a játékos birtokában maradnak.
 4. Az InnoGames megváltoztathatja vagy törölheti a Jutalomtárat, a tárgyak elnevezéseit, amennyiben jó indokkal rendelkezik rá, különösképpen szabályszegések vagy technikai problémák megoldása érdekében.
Nyelv kiválasztása