Gameplay

Gameplay

Wróć

Budynki

Budynki są kluczowym elementem do sukcesu w Tribal Wars 2 a także pokazują Twój postęp jako gracza. każdy budynek ma wartość punktową, a suma ich wszystkich wyświetla się nad Twoją wioską w przeglądzie mapy. Budynki mogą odblokować funkcje jednostek i opcje badawcze w Twojej wiosce. Postęp twojej wioski jest ściśle związany z poziomem ratusza, dlatego miej to na uwadze podczas planowania strategii budowy.

Wymagania dotyczące budynków


Wymagania budowlane mogą obejmować 5 rzeczy:

Zależności wymagań budowlanych
Przedmiot Ikona LokalizacjaJak mogę posiadać tego więcej?
Drewno (Surowce)
Prawy, górny interfejs  
Zwiększ poziom budynku: Tartak
Glina (Surowce)  
Prawy, górny interfejs  
Zwiększ poziom budynku: Kopalnia gliny
Żelazo (Surowce)
Prawy, górny interfejs  
Zwiększ poziom budynku: Huta żelaza
Prowiant
Prawy, górny interfejs 
Zwiększ poziom budynku: Farma
Wymagania Ratusza 
Środek przeglądu wioski
Zwiększ poziom budynku: Ratusz


Który budynek co robi?


Ikona Nazwa Opis
Ratusz
Ratusz daje podgląd na całe Królestwo i pozwala wybudować budynki i wykonać badania. Pozwala także na szybsze/natychmiastowe ukończenie zleceń budowy, jeśli licznik na to pozwala.
Tartak
Tartak jest kluczowym elementem w rozwoju wioski. Tartak produkuje drewno dla Twojej wioski, nawet jeśli nie jesteś zalogowany. Drewno używane jest do budowy budynków, szkolenia jednostek i badań. Im większy masz poziom tartaku, tym więcej będzie on produkować drewna na godzinę.
Kopalnia gliny
Kopalnia gliny jest kluczowym elementem w rozwoju wioski. Kopalnia gliny produkuje glinę dla Twojej wioski, nawet jeśli nie jesteś zalogowany. Glina używana jest do budowy budynków, szkolenia jednostek i badań. Im większy masz poziom cegielni, tym więcej będzie ona produkować gliny na godzinę.
Huta żelaza
Huta żelaza jest kluczowym elementem w rozwoju wioski. Huta żelaza produkuje żelazo dla Twojej wioski, nawet jeśli nie jesteś zalogowany. Żelazo używane jest do budowy budynków, szkolenia jednostek i badań. Im większy masz poziom huty żelaza, tym więcej będzie ona produkować żelaza na godzinę.
Farma Celem farmy jest wytwarzanie prowiantu, dzięki któremu posiadasz mieszkańców. Im wyższy poziom farmy, tym więcej prowiantu, czyli Twoja populacja może być większa.

Prowiant wykorzystywany jest do wytworzenia budynków oraz jednostek. Dobrym pomysłem jest upewnienie się, że rozbudowujesz swoją zagrodę zgodnie z potrzebami Twojej wioski. Możesz zobaczyć swój wolny prowiant na pasku, który znajduje się w prawym, górnym rogu gry.
Magazyn
Magazyn przechowuje pewną ilość surowców. Surowce mogą być wykorzystane w celu wybudowania budynków, wyszkolenia jednostek i wykonania badań. Im większy poziom magazynu, tym więcej możesz przechować surowców w danym czasie.

Każdy poziom magazynu pozwala na przechowanie pewnej ilości surowców. Możesz to sprawdzić klikając na magazyn. Możesz ukryć surowce dzięki odblokowaniu technologii w magazynie. Każda technologia przechowuje określoną ilość zasobów.
Kaplica/Kościół
Kaplica daje bonusową siłę w twojej prowincji startowej. Wtedy gdy wioska ma wiarę to jednostki walczą ze 100% skutecznością zamiast 50%. Kaplica zbudowana jest w Twojej pierwszej wiosce. Możesz posiadać tylko jedną Kaplicę w danym czasie. Jeżeli wioska, w której miałeś Kaplicę została podbita, możesz ją ponownie zbudować w dowolnej wiosce.

Kościół daje wszystkim wioskom w prowincji bonusową siłę. Wtedy gdy wioska ma wiarę to jednostki walczą ze 100% skutecznością zamiast 50%. Zalecane jest wybudowanie tylko kościoła w prowincji gdzie jeszcze nie posiadasz kościoła lub kaplicy.
Plac
Plac jest miejscem, w którym możesz tworzyć szablony dla Twojego wojska. Te szablony mogą być użyte we wszystkich wioskach, aby atakować lub szkolić jednostki.

Możesz przeczytać więcej o szablonach tutaj.

Plac zwiększa prędkość ataku na wioski barbarzyńskie. Każdy poziom budynku zwiększa prędkość o 50%, aż do 250% prędkości ataku na wioski barbarzyńskie na maksymalnym poziomie.
Koszary
W Koszarach możesz szkolić jednostki, które wykorzystasz do obrony lub pokonania swoich wrogów. W Koszarach możesz zobaczyć jednostki podzielone na dwie grupy, defensywne i ofensywne. Będzie to pomocne podczas podejmowania decyzji jakie jednostki powinieneś rekrutować.

Możesz zobaczyć liczbę wszystkich jednostek w wiosce i odpowiednim polu. Liczby w nawiasach to sumy jednostek znajdujących się obecnie w wiosce oraz jednostek w kolejce rekrutacji. Jest to pomocne przy osiągnięciu odpowiedniej liczby jednostek w wiosce.
Piedestał
Piedestał jest domem Twojego Rycerza, wspaniałego wojownika, który pomoże Ci na drodze do wielkości jeśli zostanie wezwany.

W momencie gdy Rycerz zostanie wezwany to możesz wyposażyć go w broń, która odpowiada twojemu stylowi walki.
Mur obronny
Mur obronny ochrania Twoją wioskę przed wrogimi jednostkami, Im wyższy mur obronny tym lepsza jest podstawowa obrona Twojej wioski. Podnosi on także obronna siłę jednostek stacjonujących w Twojej wiosce.
Szpital
W szpitalu Twoje jednostki są leczone i pielęgnowane. Na początku Twój szpital posiada 100 łóżek, dla twoich rannych towarzyszy. Z każdym poziomem łóżek będzie więcej. Po okresie 6 godzin gojenia ran Twoje jednostki będą ponownie gotowe do walki. Pamiętaj, że musisz uwolnić je ręcznie!
Rynek
Na rynku możesz handlować surowcami z innymi graczami. Im wyższy poziom tym więcej będzie trzeba wysłać wozów z surowcami.

Możesz również handlować z handlarzem NPC używając Koron, tworzyć swoje własne oferty lub akceptować oferty innych graczy.
Tawerna
W tawernie możesz wynająć szpiegów do wykonania brudnej roboty dla Ciebie. Szpiedzy pomogą zebrać Ci informacje na temat Twoich wrogów, zarówno ilość wojska jak i poziomy budynków. Musisz być jednak ostrożny, ponieważ twój wróg może użyć środków kontrwywiadowczych i sfałszować informacje jakie otrzymasz.

Każdy ze środków kontrwywiadowczych może pomóc Ci w inny sposób. Możesz dowiedzieć się co każda z technologii (przeciwdziałania) robi, czytając o nich poniżej.

Jeśli wybierzesz specjalność "Gildia złodziei" w Komturii, to dostaniesz również możliwość sabotowania wrogich wiosek, wymagane do tego działania jest 3 szpiegów.

Szpiedzy wysłani z misją sabotażu zawsze giną niezależnie od powodzenia swojej misji.

Jeśli rozbudujesz tawernę do poziomu 14 lub zbadasz technologię "Straż domowa" za pomocą Koron to zmobilizujesz swoich mieszkańców do pomocy w walce z wrogim sabotażem, dzięki temu znacznie zwiększa się skuteczność obrony przed sabotażami.

Aby się zabezpieczyć przed wrogimi działaniami potrzebujesz przynajmniej 1 szpiega w danej wiosce. Działania kontrwywiadowcze mają małą szanse aby zadziałać.
Akademia
Akademia pozwala wyszkolić szlachcica, który wykorzystywany jest do przejęcia wioski. Jest to również miejsce, w którym będziesz wybijać monety, aby wyszkolić swojego drugiego szlachcica. Koszt szlachty wzrasta wraz z ich szkoleniem.
Komturia
Komturia pozwala Ci wybrać pomiędzy trzema zakonami, z których każdy ma swoje zalety. Wybór zakonu jest ostateczny, więc zastanów się dwa razy zanim wybierzesz.

Te trzy rozkazy to:
  •  Zakon templariuszy:
Ten zakon daje Ci możliwość szkolenia Berserkera, potężnego wojownika! Zakon redukuje również koszty Topornika, Lekkiego kawalerzysty, Łucznika na koniu, Tarana, Katapulty i Berserkera o 1 % na każdy poziom tego budynku.

  •  Zakon krzyżacki :
Ten zakon daje Ci możliwość szkolenia Trebusza, gigantycznej broni oblężniczej nastawionej na zniszczenie! Zakon redukuje również koszty Pikiniera, Miecznika, Łucznika , Ciężkiego kawalerzysty i Trebusza o 1 % na każdy poziom tego budynku.

  •  Gildia złodziei:
Ten zakon odblokowuje technologię Sabotaż, która pozwala Twoim szpiegom sabotować wrogie wioski( potrzebujesz 3 szpiegów) . Zakon redukuje również koszty bicia monet w Akademii o 1 % na każdy poziom tego budynku.

Szpiedzy wysłani z misją sabotażu zawsze giną niezależnie od powodzenia swojej misji.

Uwaga: Jeśli jesteś niezadowolony ze swojego wyboru to istnieje możliwość zmiany swojego wyboru na inny. Koszt zmiany to 200.000 każdego z surowca. W przypadku zmiany poziom budynku oraz specjalne jednostki pozostają.Wybierz język