Osiągnięcia

Osiągnięcia

Wróć

Osiągnięcia przyjaciół

Wspólna gra
Liczba graczy na tym koncie grających w trybie wspólnej gry

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 2 iczba graczy na tym koncie 10
2 3 iczba graczy na tym koncie 25


Braterstwo broni
Liczba dni spędzonych w jednym Plemieniu

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1
Spędź 30 dni w jednym plemieniu
10
2
Spędź 60 dni w jednym plemieniu
25
3
Spędź 180 dni w jednym plemieniu
40
4
Spędź 360 dni w jednym plemieniu
60Wybierz język