Quests

Quests

Wróć

Stolica

Część
Nazwa
Opis
Zapotrzebowanie
Nagroda
1
Więcej zboża
Ekscelencjo, Twojej uwagi wymagają nie tylko robotnicy i żołnierze, lecz także hodowcy i rolnicy. Proszą o więcej ziemi, aby powiększyć swoje gospodarstwa.
Osiągnij poziom 3 dla budynku Farma
300 x Drewno
300 x Glina
200 x Żelazo
2
Więcej przestrzeni
Musimy powiększyć nasze magazyny, aby zmieścić w nich surowce produkowane przez naszą wioskę. Większa przestrzeń magazynowa umożliwi nam lepsze zarządzanie surowcami.
Osiągnij poziom 5 dla budynku Magazyn
400 x Drewno
500 x Glina
400 x Żelazo
3
Ratusz
W miarę ulepszania innych budynków wioski stało się oczywiste, że ratusz Waszej Wysokości został zaniedbany. Przestronny i wyrafinowany ratusz Waszej Ekscelencji pozytywnie wpłynie na nastroje mieszkańców. Wszyscy będą podziwiać pałac Waszej Wysokości.
Osiągnij poziom 3 dla budynku Ratusz
1.000 x Drewno
1.000 x Glina
1.000 x Żelazo
Wybierz język