Quests

Quests

Wróć

Zaopatrzenie awaryjne

Część
Nazwa
Opis
Zapotrzebowanie
Nagroda
1
Awaryjne zapotrzebowanie na drewno
Czasami pojawi się nagłe zapotrzebowanie na surowce. Na szczęście depozyt zasobów może dostarczyć wymaganych surowców, gdy będą najbardziej potrzebne.
Rozpocznij zbieranie drewna w Depozycie zasobów
20 Toporników
2
Awaryjne zapotrzebowanie na glinę
Możesz podjąć dowolny surowiec z depozytu zasobów, a nawet otrzymać nagrody w miarę ich podejmowania.
Rozpocznij zbieranie gliny w Depozycie zasobów
5  Lekkich kawalerzystów
3
Awaryjne zapotrzebowanie na żelazo
Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy często zbierać surowce.
Rozpocznij zbieranie żelaza w Depozycie zasobów
5 Łuczników na koniu
Wybierz język