Quests

Quests

Wróć

Mistrz wojska

Część
Nazwa
Opis
Zapotrzebowanie
Nagroda
1
Mistrz broni
Rozbudowa koszar o dział inżynierii naprawdę pomogłaby w lepszym zrozumieniu broni oblężniczych. Dzięki żołnierzom ze zmysłem matematycznym nasze trebusze zawsze trafią w cel!
Osiągnij poziom 18 dla budynku Koszary
3 Redukcja kosztów budowy
2
Mistrz armii
Ekscelencja musi teraz zadecydować, w które jednostki zainwestować. Rozwój naszej armii zwiększa koszty jednostek w drewnie, glinie, żelazie i prowiancie, ale wszystkie są na swój sposób pożyteczne. Decyzję, które jednostki werbować, pozostawiam w zdolnych rękach Ekscelencji.
Zakończ rekrutację jednostek wartych co najmniej 400 Prowiantu
5.000 x Drewno
5.000 x Glina
5.000 x Żelazo
3
Mistrz rekrutacji
Zarządca Surowców chce, abyśmy postępowali oszczędnie, ale żaden dusigrosz nigdy nie wygrał wojny! Rekrutujmy jak najwięcej młodych, dzielnych mężczyzn!
Zrekrutuj jednostki warte co najmniej 1.000 Prowiantu
Codzienna oferta jednostek
4
Mistrz ataków
Siłą zjednoczymy te ziemie w jedną prowincję pod wspólnym sztandarem! Niech wróg poczuje naszą potęgę, gdy splądrujemy jego ziemie i zabierzemy jego bogactwa! Za Dowódcę!!!
Wyślij 30 ataków zawierających co najmniej 60 Prowiantu
5 Wielki Mistrz
5 Medyk
5 Mistrz ‎‎‎‎Łupu
5
Lepsze Mury obronne
Zbudowaliśmy mur dookoła miasta, ale wraz z rozwojem niektóre ziemie będą narażone na atak. Zalecam dodanie nowych fragmentów muru, aby ochronić nowe farmy i zabudowę. Im lepiej przygotujemy obronę, tym mniej ofiar będzie, gdy nadejdzie wróg.
Osiągnij poziom 10 dla budynku Mur obronny
2.000 x Glina
Wybierz język