Quests

Quests

Wróć

Ulepszone budynki

Część
Nazwa
Opis
Zapotrzebowanie
Nagroda
1
Duży teren ćwiczebny
Dzięki lepszym terenom do ćwiczeń, nasze jednostki będą czujniejsze i bardziej zdyscyplinowane. Lepsze formacje marszowe i trening długodystansowy spowodują, że nasze siły będą zwrotniejsze na polu walki.
Rozbuduj Koszary 20 razy
100 Pikinierów
2
Zapasy na zimę
Wraz z rozwojem produkcji musi iść rozwój miejsc do jej przechowywania.
Rozbuduj Magazyn 20 razy
2 Redukcja kosztów budowy
3
Mnóstwo jedzenia
Dzięki rozwojowi farm w całej prowincji, będziemy w stanie łatwo wykarmić 10.000 jednostek! Inwestycja w farmy to inwestycja w armię, Wasza Ekscelencjo.
Rozbuduj Farmę 20 razy
2 Odblokuj technologię
Wybierz język