Úlohy

Úlohy

Naspäť

Prvé kroky

Časť
Názov
Popis
Požiadavky
Odmena
1
Tvoja farma
Buď pozdravený, môj pane. Myslím, že by si mal poskytnúť farmárom viac pôdy, aby sme mali dostatok jedla pre stále rastúcu populáciu, ako aj pre tvoju armádu. Viac pôdy pre farmárov zabezpečí väčšie zásoby jedla, ktoré sa môžu použiť ako zásoby potravín pre tvoje bojové jednotky.
Dosiahni úroveň 2 pre budovu Farma
Posilnenie dreva
2
Tvoj inventár
Tvoje bojové jednotky majú prospech z väčších zásob potravín. 20 sekerníkov sa túži predviesť na bojovom poli. Aby nám vyjadrili vďaku, farmári by chceli pomôcť pri ťažbe dreva ako drevorubači. Všetko, čo musíš urobiť, je zavolať ich pomocou položky na posilnenie dreva a potom budú 7 dní pracovať.
Použi túto položku jedenkrát: Posilnenie dreva
20 Sekerníci
3
Tvoj sklad
Teraz, keď máme stabilný prísun surovín, musíme nájsť miesto na ich uskladnenie. Navrhujem vylepšiť náš sklad, aby sme mohli lepšie organizovať ich uskladňovanie.
Dosiahni úroveň 2 pre budovu Sklad
200 x Drevo
200 x Hlina
200 x Železo
Výber jazyka