Görevler

Görevler

Geri

Devamlı Büyüme

Bölüm
İsim
Açıklama
Talep
Ödüller
1
Kaynak ihtiyacı
Bir kazı ekibi bize madenlerden bol miktarda Demir sağlayabilecek gelecek vadeden dağ damarları olduğunu bildirdi. Bu tüm kaynak bölümlerini genişletmek için harika bir zaman, ben de diğer sahalardan daha fazla rapor toplayacağım.
Kereste Kampı bina seviyesi 16'ya ulaş
Kil Ocağı bina seviyesi 16'ya ulaş
Demir Madeni bina seviyesi 16'ya ulaş
2.000 x Odun
2.000 x Kil
2.000 x Demir
2
Alan ihtiyacı
Artık bir Koruganımız olduğuna göre düşmanlarımızdan 1.500 kaynak daha fazlasını koruyabiliriz. Kendi başına bir hisar haline gelene kadar Ambarı geliştirmeye devam etmeliyiz.
Ambar seviye 14'e ulaş
2 Ganimetin Efendisi
3
Sol, 2, 3, 4!
Bizimki kadar büyük ve önemli bir ordunun Efendimin yüceliğini yansıtacak bir Toplanma Noktasına ihtiyacı var. Geliştirmeye devam edelim.
Toplanma Noktası seviye 4'e ulaş
40 Kılıçlı
4
Hububat ihtiyacı
Topraklarımız genişliyor, ekini ekip ödülleri biçelim!
Çiftlik bina seviyesi 12'ye ulaş
2 Sıhhiyeci
Dil seç