Γίνε μέλος

Γίνε μέλος

Τι κάνει ο Διαχειριστής Παιχνιδιού
Ο Διαχειριστής Παιχνιδιού είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παιχνιδιού και Team Leader - Community manager.

Είναι αρμόδιος αρχικά για την σωστή τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού.

Ελέγχει τους Κόσμους στους οποίους είναι υπεύθυνος για παραβάσεις κανονισμών.

Ο Διαχειριστής Παιχνιδιού ΠΟΤΕ δεν ελέγχει κόσμο στον οποίο είναι και παίχτης αλλά ούτε και μπορεί να δει δεδομένα στον κόσμο αυτό.

Η δουλειά ενός διαχειριστή είναι εθελοντική και για αυτόν τον λόγο λαμβάνουν όλοι οι διαχειριστές δωρεάν ένα ποσό Premium για όσο καιρό παραμένουν διαχειριστές. Επίσης λαμβάνουν όλοι οι ενεργοί διαχειριστές χριστουγεννιάτικα δώρα από την εταιρία InnoGames.

Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Διαχειριστής Παιχνιδιού 
Άριστη γνώση των κανόνων του παιχνιδιού
Να μην έχει τιμωρηθεί για παράβαση των κανόνων
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως στον γραπτό λόγο
Να είναι άνω των 18 
Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς
Υπευθυνότητα και σοβαρότητα
Να έχει λογαριασμό skype, καθώς και ηχεία(ακουστικά) & μικρόφωνο
Οι Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πατώντας στο "Αίτηση" που βλέπετε πάνω δεξιά

Απάντηση λαμβάνουν όλοι οι παίχτες που έχουν κάνει αίτηση είτε επιλεχθούν, είτε απορριφθούν στο email που δήλωσαν στην αίτηση.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν λάθος email, δεν καταχωρούνται στο σύστημα. Για να καταχωρηθεί η αίτηση απαραίτητο είναι ένα έγκυρο email, καθώς θα σταλθεί μήνυμα επιβεβαίωσης εκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αν έχετε στείλει αίτηση και δεν έχετε επιλεχθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχετε πιθανότητες να επιλεχθείτε αργότερα, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις που ζητάμε.

Αιτήσεις που δεν περιέχουν τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε παραπάνω, θα απορρίπτονται.