Γίνε μέλος

Γίνε μέλος

Τι κάνει ο Wiki Moderator
Ο Wiki Moderator είναι υπεύθυνος για την ανανέωση της wiki/βοήθειας του παιχνιδιού.

Ενημερώνει με νέα άρθρα τη Wiki και διορθώνει τα ήδη υπάρχοντα άρθρα ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Η δουλειά ενός Wiki Moderator είναι εθελοντική και για αυτόν τον λόγο λαμβάνουν δωρεάν ένα ποσό Premium για όσο καιρό παραμένουν Moderators. Επίσης λαμβάνουν όλοι οι ενεργοί Moderators χριστουγεννιάτικα δώρα από την εταιρία InnoGames.

Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Wiki Moderator 
Να γνωρίζει άριστη ορθογραφία
Να είναι καλός γνώστης του παιχνιδιού και των λειτουργιών του
Να μην έχει τιμωρηθεί για παράβαση των κανόνων
Να μπορεί να αφιερώσει συνολικά τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα
Άριστη γνώση Αγγλικών (για μεταφράσεις κειμένων)
Να είναι άνω των 18 
Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς
Υπευθυνότητα και σοβαρότητα
Να έχει απαραίτητα λογαριασμό skype, καθώς και ηχεία(ακουστικά) & μικρόφωνο
Οι Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πατώντας στο "Αίτηση" που βλέπετε πάνω δεξιά

Απάντηση λαμβάνουν όλοι οι παίχτες που έχουν κάνει αίτηση είτε επιλεχθούν, είτε απορριφθούν στο email που δήλωσαν στην αίτηση.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν λάθος email, δεν καταχωρούνται στο σύστημα. Για να καταχωρηθεί η αίτηση απαραίτητο είναι ένα έγκυρο email, καθώς θα σταλθεί μήνυμα επιβεβαίωσης εκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αν έχετε στείλει αίτηση και δεν έχετε επιλεχθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχετε πιθανότητες να επιλεχθείτε αργότερα, εφόσον έχετε τις προυποθέσεις που ζητάμε.

Αιτήσεις που δεν περιέχουν τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε παραπάνω, θα απορρίπτονται.