Γίνε μέλος

Γίνε μέλος

Τι κάνει ο Supporter
Ο Supporter είναι άριστος γνώστης του παιχνιδιού με μεγάλη εμπειρία στο Grepolis. Σκοπός του είναι να απαντάει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του παιχνιδιού. Καθοδηγεί τους παίχτες είτε λύνοντας απευθείας τις απορίες τους είτε υποδεικνύοντας τις σωστές απαντήσεις στην wiki ή την knowledge base του παιχνιδιού.
Ο Supporter δεν έχει καμία πρόσβαση σε διαχειριστικά εργαλεία και δεν κάνει ελέγχους στο παιχνίδι.
Η δουλειά ενός διαχειριστή είναι εθελοντική και για αυτόν τον λόγο λαμβάνουν όλοι οι διαχειριστές δωρεάν ένα ποσό Premium για όσο καιρό παραμένουν διαχειριστές. Επίσης λαμβάνουν όλοι οι ενεργοί διαχειριστές χριστουγεννιάτικα δώρα από την εταιρία InnoGames.

Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Supporter
Άριστη γνώση της λειτουργίας παιχνιδιού
Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου στο παιχνίδι
Να μην έχει τιμωρηθεί για παράβαση των κανόνων
Να μπορεί να αφιερώσει συνολικά τουλάχιστον 1 ώρες την ημέρα
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως στον γραπτό λόγο
Να είναι άνω των 18 
Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς
Υπευθυνότητα και σοβαρότητα
Να έχει λογαριασμό skype, καθώς και ηχεία(ακουστικά) & μικρόφωνο
Οι Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πατώντας στο "Αίτηση" που βλέπετε πάνω δεξιά

Απάντηση λαμβάνουν όλοι οι παίχτες που έχουν κάνει αίτηση είτε επιλεχθούν, είτε απορριφθούν στο email που δήλωσαν στην αίτηση.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν λάθος email, δεν καταχωρούνται στο σύστημα. Για να καταχωρηθεί η αίτηση απαραίτητο είναι ένα έγκυρο email, καθώς θα σταλθεί μήνυμα επιβεβαίωσης εκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αν έχετε στείλει αίτηση και δεν έχετε επιλεχθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχετε πιθανότητες να επιλεχθείτε αργότερα, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις που ζητάμε.