Γίνε μέλος

Γίνε μέλος

Τι κάνει ο Wiki Moderator

Ο Wiki Moderator είναι υπεύθυνος για την ανανέωση της wiki/βοήθειας του παιχνιδιού.

Ενημερώνει με νέα άρθρα τη Wiki και διορθώνει τα ήδη υπάρχοντα άρθρα ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Wiki Moderator 

  • Να γνωρίζει άριστη ορθογραφία
  • Να είναι καλός γνώστης του παιχνιδιού και των λειτουργιών του
  • Να μην έχει τιμωρηθεί για παράβαση των κανόνων
  • Να μπορεί να αφιερώσει συνολικά τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (για μεταφράσεις κειμένων)
  • Να είναι άνω των 18 
  • Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς
  • Υπευθυνότητα και σοβαρότητα