Συμβατότητα

Συμβατότητα

Πίσω

Πώς μπορώ να κλείσω τη μουσική και τους ήχους;

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές της Μουσικής και του Ήχου, πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα στο μενού Ρυθμίσεων, που βρίσκεται κάτω δεξιά στην Οθόνη του παιχνιδιού.