Συμβατότητα

Συμβατότητα

Πίσω

Ορισμένες δυνατότητες που έχω στον υπολογιστή μου δεν είναι διαθέσιμες στην mobile έκδοση. Γιατί γίνεται αυτό;

Και οι δύο εκδόσεις του παιχνιδιού (για mobile και υπολογιστή) είναι υπό ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές. 

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικά στην έκδοση για browser (υπολογιστή) οι οποίες δεν έχουν γίνει διαθέσιμες ακόμη στην mobile έκδοση και αντίστροφα. 

Για να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που γίνονται σε κάθε έκδοση, μπορείτε να παρακολουθείτε το forum μας και τα AppStore/PlayStore.