Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι,…

Μόλις έλαβα ένα Θραύσμα Ρούνων. Σε τι χρησιμεύει;

Το Θραύσματα Ρούνων, είναι τμήματα του Δίσκου Ρούνων που απαιτείται για να κατασκευάσετε τα Αρχαία Θαύματα. 

Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή ενός Αρχαίου Θαύματος θα πρέπει να τοποθετήσετε επιτυχώς, 9 Θραύσματα για το συγκεκριμένο Αρχαίο Θαύμα, ώστε να συμπληρωθεί ο Δίσκος των Ρούνων.

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, ενδέχεται ένα Θραύσμα να είναι κομμάτι που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους Ρούνους που έχουν ήδη αποκαλυφθεί, οπότε αυτόματα καταστρέφεται και καταχωρείται ως Σπασμένο Θραύσμα σε μια ξεχωριστή μπάρα.

Όταν συγκεντρώσετε 10 Σπασμένα Θραύσματα, μπορείτε να σφυρηλατήσετε ένα Ρούνο σε οποιοδήποτε από τα Αρχαία σας Θαύματα.