Άρθρο

Τι είναι οι Τεχνολογίες και πώς τις ξεκλειδώνω;

Η Έρευνα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Elvenar. Χρησιμοποιώντας Πόντους Γνώσης, μπορείτε να ανακαλύψετε νέες τεχνολογίες, τις οποίες για να ξεκλειδώσετε, απαιτούνται κάθε φορά διαφορετικοί Πόροι.