Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι,…

Τι είναι τα Αρχαία Θαύματα;

Τα Αρχαία Θαύματα είναι ειδικά κτίρια τα οποία παρέχουν στην Πόλη που τα διαθέτει ορισμένα μόνιμα οφέλη. Είναι πιο δύσκολο να κατασκευάστούν και να αναβαθμιστούν από τα υπόλοιπα κτίρια.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσοχή: Ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να σβήσετε ένα οποιοδήποτε Αρχαίο Θαύμα, κάνοντάς το δεν πρόκειται να πάρετε Αγαθά, Ρούνους ή Τεχνουργήματα που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του.