Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πίσω

Για να ξεκλειδώσω μια Τεχνολογία απαιτούνται Αγαθά. Πώς μπορώ να τα αποκτήσω;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκτήσετε Αγαθά:

  • Μπορείτε να τα παράγετε στα Εργοστάσιά σας.
  • Μπορείτε να ανταλλάξετε στην Αγορά αγαθά που παράγετε με άλλα που επιθυμείτε.
  • Μπορείτε να αποκτήσετε τα Αγαθά που σας λείπουν για το ξεκλείδωμα μιας Έρευνας χρησιμοποιώντας Διαμάντια.

Παρατήρηση: Τα Αγαθά των Φιλοξενούμενων Φυλών, δεν ανταλάσσονται στην Αγορά.

Συμβουλή: Είναι φρόνιμο να διαθέτετε Εργοαστάσια μόνο από τα Αγαθά στα οποία έχετε ενίσχυση και να αποκτάτε τα υπόλοιπα μέσω ανταλλαγών στην Αγορά.