Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι,…

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μονάδας σε μια Μάχη;

Οι Μονάδες που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κλάση, έχουν bonus ενάντια σε άλλες κλάσεις μονάδων:

Τα bonus τους είναι:

  • Ελαφριές Μονάδες Συμπλοκής: ενάντια σε Ελαφρές Μονάδες Εμβέλειας και Μάγους
  • Ελαφριές Μονάδες Εμβέλειας: ενάντια σε Βαριές Μονάδες Συμπλοκής και Μάγους
  • Μάγοι: ενάντια σε Βαριές Μονάδες Συμπλοκής και Βαριές Μονάδες Εμβέλειας
  • Βαριές Μονάδες Συμπλοκής: ενάντια σε Ελαφριές Μονάδες Συμπλοκής και Βαριές Μονάδες Εμβέλειας
  • Βαριές Μονάδες Εμβέλειας: ενάντια σε Ελαφριές Μονάδες Συμπλοκής και Ελαφριές Μονάδες Εμβέλειας

Κάθε μονάδα, είναι ισάξια με μονάδες τις ίδιας κλάσης και έχει μειονέκτημα ενάντια στις υπόλοιπες 2 κλάσεις.


Η αλληλεπίδραση των μονάδων, περιγράφεται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα: