Kotlík

Kotlík

Naspäť

Kotlík: Čo sú trofejné poháre a kde ich môžem získať?

Každý týždeň získate jeden trofejový pohár v kotlíku zdarma, ale účasťou na turnajoch môžete vyhrať ďalšie poháre. Trofejové poháre spúšťajú elixíry, takže čím viac, tým lepšie!


Ak však chcete vyhrať poháre na trofeje, musíte byť dostatočne aktívny v turnajoch!Dosiahnite konkrétne skóre turnaja a môžete vyhrať až 4 poháre trofejí za turnaj. Nový pohár trofeje získate vždy, keď váš celkový počet turnajových bodov dosiahne určitú hranicu: 200, 600, 1200 a 2000 turnajových bodov.

Pokrok smerom k získaniu trofejového pohára je individuálny; nemá to nič spoločné s pokrokom Spoločenstva; každý Člen dostane poháre trofejí dosiahnuté podľa individuálneho dosiahnutého skóre!


Výber jazyka