Sezóny

Sezóny

Naspäť

Sezónne úlohy a postup v sezóne

V priebehu sezóny sú tu nové úlohy, ktoré musíte splniť každý deň, aby ste získali úžasné ceny. Splnením úloh získate okvetné lístky , ktoré vám umožnia postupovať pozdĺž línii odmien!


Ak podržíte kurzor myši na okne udalosti sezóny, zobrazí sa prehľad o stave vašich úloh, zostávajúci čas do konca sezóny a úroveň, na ktorej sa momentálne nachádzate na odmeňovacom pruhu.


Viac informácií o ročných obdobiach nájdete aj na našej wiki.
Výber jazyka