Sezóny

Sezóny

Naspäť

Denné úlohy Sezón a Denná truhlica

Každý deň budete musieť splniť 4 nové denné úlohy! Splnením denných úloh získate nielen okvetné lístky sezóny , ale aj denné kľúče  na otvorenie dennej truhlice, ktorá obsahuje úžasné odmeny! Ak chcete otvoriť Dennú truhlicu, musíte dokončiť všetky 4 úlohy a nazbierať 4 denné kľúče .Keď sú splnené všetky denné úlohy, otvorí sa Denná truhlica a môžete získať náhodnú cenu!


Keď dokončíte 4 denné úlohy, musíte začať na ďalší deň, aby ste dostali nové denné úlohy. Každý deň budete mať vždy 4 nové denné úlohy, ktoré musíte splniť, takže nezabudnite pripomenúť každý deň, aby vám neušla žiadna hodnotná odmena!
Po zozbieraní odmien ich nájdete vo svojom inventári

Viac informácií o ročných obdobiach nájdete aj na našej wiki.
Výber jazyka