Sezóny

Sezóny

Naspäť

Sezónne týždňové úlohy

Týždenné úlohy sú náročnejšie, ale tiež poskytnite viac sezónnych okvetných lístkov, aby ste po dokončení postupovali cez odmeňovaciu dráhu! Keď vyberiete kartu Týždenné úlohy, máte všetky informácie, ktoré potrebujete na splnenie týždenných úloh:

V prípade, že nesplníte aktuálne úlohy, ďalšie úlohy budú zaradené do radu až do konca sezóny. Počítadlo vám ukazuje, koľko úloh je vo fronte.

Viac informácií o ročných obdobiach nájdete aj na našej wiki.
Výber jazyka