Mesto

Môžem si uložiť budovy do inventára?

Nemôžete presunúť ani umiestniť žiadnu budovu späť do svojho inventára, pokiaľ nezískate špeciálny Očarovanie, ktoré vám umožní vložiť budovy späť do inventára. Bez tejto položky sa do inventára budú ukladať iba budovy, ktoré získate ako odmenu počas špeciálnych udalostí, kým ich neuložíte vo svojom meste.


Teleportovať budovu

Toto očarovanie vám umožňuje presunúť (teleportovať) budovy z vášho mesta do invenátra. Každá teleportovaná budova používa jedno očarovanie. Budova Teleport sa dá použiť pre mnoho typov budov, ale nie pre budovy, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe alebo ktoré sa nemôžu bežne predávať (napr. Hlavná budova alebo Obchodník), Staroveké divy, Expirujúce budovy, budovy, ktoré majú limit (napr. Niektoré budovy Amuni) z ktorých môžete mať vo svojom meste iba určitý počet) alebo Vyvíjajúce sa budovy.

Teleportované budovy môžu byť kedykoľvek umiestnené späť do vášho mesta alebo dokonca byť rozobraté.
Teleport je k dispozícii výhradne od veže večnosti, od 4. stretnutia, alebo od Magického objektu. (Poznámka: Aby ste mohli otvoriť vežu, musíte byť v kapitole 3 alebo vyššej.)
Výber jazyka