Udalosti

Udalosti

Naspäť

Čo je to mena udalosti? A koľko ich je?Každá udalosť v Elvenare má svoju jedinečnú menu, ktorej sú 2 typy:

• prvá mena udalosti sa dá získať dokončením úloh, míľnikov úloh, odmien za truhlu udalostí a na zemi na okraji vášho mesta. V minulých významných udalostiach mala táto mena podobu Nebeskej podstaty, jedla morských koníkov a poštových kľúčov.

• druhú menu udalosti možno získať „obchodovaním“ s vašou prvou menou udalosti v hre (otváranie rotujúcich truhlíc, skákanie do obruče, otváranie poštových schránok atď.). Táto mena sa používa na odomknutie veľkých cien a umožňuje vám postupovať cez ligy.Platnosť mien udalostí vyprší na konci každej udalosti.
Výber jazyka