Dobrodružstvá spoločenstva

Dobrodružstvá spoločenstva

Naspäť

Môj spoločenstvo dokončil kolo, ale nedostal som žiadne odmeny. Prečo to je?

Aby ste mohli profitovať z pokroku vášho spoločenstva v dobrodružste spoločenstiev, budete sa musieť dobrodružstva aj zúčastniť. Táto účasť sa posudzuje podľa jednotlivých kôl, takže by ste mali aspoň raz prispieť k akémukoľvek bodu v kole, aby ste dostali odmenu na konci tohto kola.

Príklad: ak vaše spoločenstvo dokončí prvé tri etapy a vy ste investovali do bodov v 1. a 3. etape, získate odmeny za 1. a 3. stupeň, ale nie za 2. etapu, pretože ste neprispievali k pokroku tohto kola.


Výber jazyka