Säsonger

Säsonger

Tillbaka

Säsongers veckovisa uppdrag

Veckovisa uppdrag är mer utmanade, men ger också fler säsongskronblad för att ta dig vidare bland belöningarna när du har klarat av dem! När du klickar på fliken för veckovisa uppdrag får du all information du behöver för att klara av dem:

När du slutfört alla veckans uppdrag inom den givna tidsramen så finns det en nedräkning tills en ny uppsättning veckouppdrag dyker upp.

Du kan hitta mer information om Säsonger på våran wiki.
Välj språk