Säsonger

Säsonger

Tillbaka

Säsongspasset: Vad är det och vad är det till för?


Säsongspasset är ytterligare en fördel för dig och kan ge dig exklusiva belöningar!

Att köpa säsongspasset ger dig 150 säsongskronblad med en gång och möjligheten att samla in belöningslinjens alla priser!

Säsongspasset kommer att vara under hela säsongen det är köpt för. Säsongspasspriserna är lätta att känna igen genom den gyllene ramen och säsongspassikonen.
Att köpa säsongspasset påverkar inte behovet av att nå vägpunkterna längs belöningslinjen. Det är nödvändigt för dig att klara av uppdrag för att få belöningarna från säsongspasset också.

Du kan hitta mer information om Säsonger på våran wiki.
Välj språk