Brödraskap och interaktioner med andra spelare

Brödraskap och interaktioner med andra spelare

Tillbaka

Vad är det för skillnad på brödraskapsrollerna?

I ett brödraskap finns fyra olika roller som en spelare kan ha.

Archmage - Archmage är ledaren av ett brödraskap och därav har han tillgång till alla befogenheterna. Eftersom han är ledaren så kan han inte lämna brödraskapet utan att befordra någon annan till Archmage först. Genom att göra så, så blir han automatiskt en Magiker och kan sedan lämna brödraskapet. Han är även den enda medlemmen som kan upplösa brödraskapet. 

Magiker - En Magiker har de flesta av befogenheterna inom ett brödraskap. Förutom de vanliga befogenheterna som en ambassadör har, så kan han ändra i brödraskapets profil och ändra i alla dess valmöjligheter och han kan även ändra medlemmarnas titlar eller till och med utesluta dem.

Ambassadör - Ambassadörer är vanliga medspelare som har rätten att bjuda in andra spelare. De kan också godkänna eller neka ansökningar och ta bort tidigare inbjudningar. Ambassadören kan också få brödraskapet att fortsätta i brödraskapsäventyr, när den sista vägpunkten är avklarad.

Medlem - Varje brödraskapsmedlem kan använda brödraskapschatten, byteshandla med andra medspelare utan avgift, ge och ta emot grannhjälp och skicka massmeddelanden till alla medspelare.

Välj språk