Kulturní osada

Kulturní osada

Zpět

Jak funguje časová odměna za dokončení osady?

Při začátku každé osady se v levém horním rohu zobrazí odpočet (). Pokud se vám podaří osadu dokončit v časovém limitu, získáte za dokončení další odměny! V závislosti na rychlosti dokončení osady můžete získat zlatou, stříbrnou, bronzovou, nebo žádnou truhlu.