Centrum zpráv a chat

Centrum zpráv a chat

Zpět

Kdy a proč je cechovní fórum mazáno?

Se spuštěním nového centra zpráv jsme se rozhodli ke dni 5. října 2020 deaktivovat cechovní fórum.
 
 Abyste předešli ztrátě důležitých témat, doporučujeme přesunout vše, co můžete, ze svého cechovního fóra na záložku cechu v centru zpráv. Chápeme, že cechovní fórum může být pro některé z vás důležité, nicméně chceme poskytnout hráčům a cechům jednodušší a přístupnější způsob, jak uspořádat svá vlastní cechovní témata, a to sjednocením mobilních a prohlížecích verzí.
Výběr jazyka