Centrum zpráv a chat

Centrum zpráv a chat

Zpět

Proč mé téma / zprávy zmizely v Centru zpráv?

Pamatujte, že konverzace na kartě cechu jsou po 60 dnech smazány, takže témata, která nechcete ztratit, označte jako „důležitá“! Cechovní konverzace označené jako důležité se nikdy nemažou.
Po odstranění označení "důležité" budou přes noc všechny zprávy starší než 60 dnů odstraněny, i když budou následující den znovu označeny jako důležité (pokud nezůstane v konverzaci žádná zpráva, bude odstraněna celá konverzace). To se nevztahuje na výchozí konverzaci cechu, protože toto téma bude nadále existovat, i když budou všechny zprávy odstraněny po 60 dnech.


Výběr jazyka