Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Τι είναι οι Συζητήσεις Διαχειριστών Συντεχνίας

Οι Συζητήσεις Διαχειριστών Συντεχνίας είναι ένα νέο χαρακτηριστικό του κέντρου μηνυμάτων που σου επιτρέπει να συντονίσεις την ηγεσία της Συντεχνίας σου. Τώρα σας Αρχηγός, Ιδρυτής και Συντονιστής μπορείς ελεύθερα να επικοινωνήσετε μεταξύ σας και να βάλετε τη συντεχνία σας στο μονοπάτι της επιτυχίας σε όλες τις εκδηλώσεις !Επιλογή γλώσσας