Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Πως δουλεύει η διαδικασία αυτόματης διαγραφής για τα Σημαντικά Μηνύματα?

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στα Σημαντικά Μηνύματα τα πρώτα 500 μηνύματα θα αποθηκεύονται πάντα. Από το 501ο κι έπειτα θα διαγράφονται τα παλαιότερα των 6 μηνών.

Ελπίζουμε αυτό να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν έχετε και άλλες ερωτήσεις.
Επιλογή γλώσσας