Μεγάλα και Ειδικά Κτίρια

Μεγάλα και Ειδικά Κτίρια

Πίσω

Τι είναι τα Μεγάλα Κτίρια?

Τα Μεγάλα Κτίρια είναι πολύ ιδιαίτερα κτίρια τα οποία θα σου δώσουν διάφορα ωφέλη. Είναι πολύ πιο ακριβά από τα άλλα κτίρια στο παιχνίδι και μπορούν να αναβαθμιστούν με Forge πόντους για να βελτιωθούν τα ωφέλη τους. 

Να είσαι προσεκτικός! Μπορείς να διαγράψεις ένα Μεγάλο Κτίριο, όπως ακριβώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο στην πόλη σου. Αν έχεις όλα τα απαραίτητα σχέδια και αγαθά μπορείς να κατασκευάσεις και πάλι το Μεγάλο Κτίριο που έχεις γκρεμίσει προηγουμένως.

Επιλογή γλώσσας