Μεγάλα και Ειδικά Κτίρια

Μεγάλα και Ειδικά Κτίρια

Πίσω

Πως παίρνω σχέδια?

Μπορείς να τα βρείς όταν ολοκληρώνεις αποστολές, όταν βοηθάς άλλους παίκτες, όταν συνεισφέρεις στην κατασκευή Μεγάλων Κτιρίων άλλου παίκτη ή μπορείς ακόμα να τα αγοράσεις με Διαμάντια.