Άρθρο

Πως παίρνω σχέδια?

Μπορείς να τα βρείς όταν ολοκληρώνεις αποστολές, όταν βοηθάς άλλους παίκτες, όταν συνεισφέρεις στην κατασκευή Μεγάλων Κτιρίων άλλου παίκτη ή μπορείς ακόμα να τα αγοράσεις με Διαμάντια.