Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Πίσω

Πως εκπαιδεύω στρατιωτικές μονάδες?

Θα πρέπει να κατασκευάσει στρατιωτικά κτίρια της επιλογής σου και έπειτα να εκπαιδεύσεις τις μονάδες μέσα σε αυτά.