Οδηγός Μάχης και Μονάδες

Οδηγός Μάχης και Μονάδες

Πίσω

Πως εκπαιδεύω στρατιωτικές μονάδες?

Θα πρέπει να κατασκευάσει στρατιωτικά κτίρια της επιλογής σου και έπειτα να εκπαιδεύσεις τις μονάδες μέσα σε αυτά.