Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Πως επισημαίνω μία συζήτηση συντεχνίας ως σημαντική?

Όταν δημιουργείς μια συζήτηση συντεχνίας μπορείς να την επισημάνεις ως σημαντική πατώντας στο "Σημαντικό" στο κάτω μέρος του παραθύρου.
Αν θέλεις να επισημάνεις μια υπάρχουσα συζήτηση ως σημαντική, μπορείς να πατήσεις στην επιλογή "σημαντικό" στο μενού στην επάνω αριστερή γωνία.


Οι σημαντικές συζητήσεις συντεχνίας θα εμφανίζονται με ένα κίτρινο τρίγωνο πάνω από το εικονίδιο της συντεχνίας.


Επιλογή γλώσσας