Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Πως διαγράφω μία συζήτηση συντεχνίας?

Αν είσαι μέλος μιας συντεχνίας δε μπορείς να αποχωρήσεις από μία συζήτηση συντεχνίας, αλλά μπορείς να την αποκρύψεις για να μη λαμβάνεις πλέον ειδοποιήσεις, αλλά μπορείς ακόμα να τη δεις στην καρτέλα "#Κρυφές".

Οι Ιδρυτές, Αρχηγοί και Συντονιστές μπορούν να επιλέξουν να διαγράψουν μία συζήτηση συντεχνίας ανοίγοντας τη συζήτηση και πατώντας στη "Διαγραφή" στο επάνω αριστερά μενού.


Επιλογή γλώσσας