Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Πότε και γιατί θα διαγραφεί το Φόρουμ της Συντεχνίας?

Με το άνοιγμα του νέου Κέντρου Μηνυμάτων, αποφασίσαμε να απενεργοποιήσουμε το Φόρουμ της Συντεχνίας στις 5 Οκτωβρίου, 2020.

Καταλαβαίνουμε ότι το Φόρουμ της Συντεχνίας μπορεί να είναι σημαντικό για κάποιους από εσάς, ωστόσο θέλουμε να παρέχουμε στους παίκτες μας και τους συμμάχους τους έναν πιο απλό και πιο εύκολο τρόπο να οργανώσετε τα θέματα της Συντεχνίας σας.

Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω του Φόρουμ, του Παιχνιδιού και της Σελίδας Σύνδεσης.

Επιλογή γλώσσας