Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Γιατί τα θέματα/μηνύματα μου δε φαίνονται στο Κέντρο Μηνυμάτων?

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι οι συζητήσεις που είναι στην Καρτέλα της Συντεχνίας θα διαγράφονται μετά από 60 ημέρες, γι' αυτό φροντίστε να σημειώνετε τα θέματα που δε θέλετε να χάσετε ως σημαντικά! Οι Συζητήσεις της Συντεχνίας που είναι σημειωμένες ως σημαντικές δε θα διαγράφονται ποτέ. 


Με την αφαίρεση της ετικέτας "σημαντικό" στη διάρκεια της νύχτας, όλα τα μηνύματα που είναι παλαιότερα των 60 ημερών θα διαγράφονται, ακόμα κι αν σημειωθούν ως σημαντικά πάλι την επόμενη ημέρα (αν δεν έχουν μείνει μηνύματα θα διαγράφετε ολόκληρη η συζήτηση). Αυτό δεν ισχύει για τη συζήτηση της συντεχνίας που έχει δημιουργηθεί από προεπιλογή, αφού αυτή η συζήτηση θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και αν όλα τα μηνύματα διαγραφούν μετά από 60 ημέρες.
Επιλογή γλώσσας