Klanslagmarker

Klanslagmarker

Tilbake

Klan slagmark oppdatering 2021: Hvorfor vises ingen som "inntrenger" i loggene, når det var noen kamper på en markert sektor?

Inntrengerloggen er en ny forbedring som viser en oppføring etter at en spiller i klanen din har startet et angrep på en "Ignorert" provins.

Dette vil imidlertid bare utløses én gang per dag i samme provins, det betyr at hvis spilleren gjør flere angrep, vil kun dagens første oppføring bli logget. Hvis spilleren fortsetter å angripe provinsen neste dag, vil en ytterligere 'Inntrenger'-loggoppføring bli utløst ved dagens første angrep.
Velg språk