Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon…

Hvordan kan jeg beskytte meg mot plyndring?

Beste måten å beskytte seg på er å høste inn ferdig produksjon når de er ferdige. Litt planlegging gjelder også, da det å plyndre ikke er noe artig så lenge dte ikke er noe å plyndre.

Bortsett fra det, så er det å ha sterkt by forsvar også et godt utgangspunkt å beskytte deg mot plyndring. Bruk gjerne forskjellige enheter som forsvarer din by. Husk at dine enheter som forsvarer din by dør ikke permanent, så det å bruke spesielle enheter hjelper mye mot å stå imot angrepet.

Du bør også sørge for, at din forsvarshær er satt opp riktig og du kan bruke byskjoldet som du kan aktivere i vertshuset ved å bruke vertshus sølvmynt. Men husk at byskjoldet må være satt igang før angrepet. Har du aktivert byskjoldet etter at en spiller har angrepet deg,så kan denne spilleren plyndre deg.!