Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon…

jeg ble plyndret selv om mitt byskjold er oppe. Hvordan er det mulig?

Etter at en spiller har klart å komme igjennom ditt forsvar, har spilleren 24 timer på seg etter angrepet til å plyndre deg. Dette betyr at siden byskjoldet ditt vil beskytte deg mot nye angrep, vil det ikke beskytte deg mot plyndring, hvis angrepet som ble gjennomført før du satte opp byskjoldet.