Klanslagmarker

Klanslagmarker

Tilbake

Hvilke klanvarer vil det bli spurt om til å bygge Provinsbygninger ?

Bare de tidsaldrer som er representert i klanen vil påvirke kostnaden av en provinsbygning. For eksempel, om en klan har to medlemmer, en fra Jernalder og en fra Kolonialderen, da vil det kun koste varer fra de to spesifikke tidsaldrer. Uansett, det blir lagt til grunn flertallet av medlemmer, så om flest er fra Romalder Mars, da er det størst sjanse på at det er de varene det blir kostende for Provinsygninger.
Velg språk