Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon…

Hvordan skaffer jeg prestisje til min klan?

Du kan gjøre det ved å delta i GvG-kamper og ved å erobre nye sektorer.