Gildyjne Pola Chwały

Gildyjne Pola Chwały

Wróć

Jeśli podczas trwania Pola Chwały przejdę do kolejnej epoki, jakich towarów i jednostek będę potrzebował?

Podobnie jak w przypadku Wypraw gildyjnych, jednostki i towary do negocjacji pozostaną takie same jak przy rozpoczęciu Pola Chwały.