Cechové expedície

Cechové expedície

Naspäť

Koľko stojí odomknutie obtiažností?

Cena za odomknutie obtiažnosti závisí od počtu hráčov a ich éry k momentu začiatku expedície. Za každého člena cechu sa vygeneruje cena v závislosti od jeho éry, v ktorej sa nachádza. Cech ako celok potom musí zaplatiť súčet týchto cien na odomknutie ďalšej úrovne obtiažnosti.

Hráčova dobaNáklady II obtiažnostiNáklady III obtiažnostiNáklady IV obtiažnostiNáklady V obtiažnosti
Doba železná (DŽ)2 DŽ tovarov4 DŽ tovarov8 DŽ tovarov32 DŽ tovarov
Ranný stredovek (RS)2 DŽ tovarov4 RS tovarov8 RS tovarov32 RS tovarov
Vrcholný stredovek (VS)3 RS tovarov6 VS tovarov12 VS tovarov48 VS tovarov
Neskorý stredovek (NS)4 VS tovarov8 NS tovarov16 NS tovarov64 NS tovarov
Koloniálny vek (KV)4 NS tovarov8 KV tovarov16 KV tovarov64 KV tovarov
Priemyselná éra (PriemE)5 KV tovarov10 PriemE tovarov20 PriemE tovarov80 PriemE tovarov
Progresívna éra (ProgE)5 PriemE tovarov10 ProgE tovarov20 ProgE tovarov80 ProgE tovarov
Moderná éra (ME)5 ProgE tovarov10 ME tovarov20 ME tovarov80 ME tovarov
Postmoderná éra (PostmE)5 ME tovarov10 PostmE tovarov20 PostmE tovarov80 PostmE tovarov
Súčasná éra (SE)5 PostmE tovarov10 SE tovarov20 SE tovarov80 SE tovarov
Zajtra (Z)6 SE tovarov12 Z tovarov24 Z tovarov96 Z tovarov
Budúcnosť (B)6 Z tovarov12 B tovarov24 B tovarov96 B tovarov
Arktická budúcnosť (AB)6 B tovarov 12 AB tovarov 24 AB tovarov96 AB tovarov
Oceánska budúcnosť (OB)6 AB tovarov12 OB tovarov24 OB tovarov96 OF tovarov
Virtuálna budúcnosť (VB)7 OB tovarov14 VB tovarov28 VB tovarov112 VB tovarov
Kozmický vek: Mars (KVM)9 VB tovarov18 KVM tovarov36 KVM tovarov144 KVM tovarov
Kozmický vek: Pás asteroidov (KVPA)10 KVM tovarov20 KVPA tovarov40 KVPA tovarov160 KVPA tovarov
Kozmický vek: Venuša (KVV)11 KVPA tovarov22 KVV tovarov44 KVV tovarov176 KVV tovarov
Kozmický vek: Mesiac Jupitera (KVMJ)12 KVV tovarov24 KVMJ tovarov48 KVMJ tovarov192 KVMJ tovarov

Majte na pamäti, že uvedené čísla predstavujú počet každého jedného tovaru z danej éry. Preto, keď je uvedené "2 tovary z doby železnej", znamená to po 2 ks z každého tovaru z doby železnej (t.j. spolu 10 tovarov, pretože v každej ére je 5 druhov tovarov).
Výber jazyka